#

Differently i-Learn

1การเดินทางที่แสนสะดวกสบาย
มีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินผ่าน สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า จรัญฯ 13 เพียง 100 เมตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต ท่าพระ กรุงเทพมหานคร และ วิทยาเขตโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไม่ใช่เพียงเวลาที่ศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีกิจกรรม และความร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์กันตลอดไป

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

Innovation and Research Center Innovation and Research Center

เร่งพัฒนางานวิจัยเต็ม 100
 • -
  เครื่องบำบัดอากาศช่วยลดฝุ่น PM2.5 STC Airtreatment Hub
 • -
  นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน STC-O3G สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนโทรศัพท์มือถือ และกระเป๋าเงิน
 • -
  นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVIC-19
 • -
  ถังขยะฆ่าเชื้อด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง ช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากสถานพยาบาล
 • -
  หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น นวัตกรรมเพื่อต่อสู้ โควิด-19
 • -
  โครงหน้ากาก Face Shield ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจากห้องแลป IoT

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สามารถติดตามได้: ที่นี่

สถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้: ที่นี่

STC NEWS

2021-04-17

รายการ โฆษก อว

2021-03-23

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”

2021-03-10

โครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล

2021-03-05

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ในรูปแบบออนไลน์

2021-02-06

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

2021-02-06

ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563

2021-01-30

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

2021-01-30

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข่าวอื่นๆ

คณะ

เลือกตัวตน และกำหนดอนาคตของคุณ.

#

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

#

บริหารธุรกิจ

สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการผสานคุณธรรม นำธุรกิจ

#

รัฐประศาสนศาสตร์

ออกแบบความคิด
ออกแบบ​ชีวิต
ออกแบบ​อนาคต
กับเรา... คณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​

#

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

#

การบริการและการท่องเที่ยว

"We CREATE the best service to YOU all"

#

บัณฑิตวิทยาลัย

เรียนจริง กับผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เราเปิดประตูสู่การเรียนรู้ เราเปิดเส้นทางใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

สารจากผู้บริหาร

#

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ด้านข้อมูลการสมัครเรียน