ประมวลภาพบรรยากาศการเสวนา หัวข้อ แนวทางการแก้ปัญหา PM2.5 จากฝั่งธนส่งผลถึง กทม

Date:[2023-03-23]

ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จากฝั่งธบุรีถึงกรุงเทพมหานครกับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น

ลิงก์ดาวโหลดรูปภาพกิจกรรม https://bit.ly/3TBQ0gJ

 

โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้ง 5 ท่าน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี 

ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์

ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ คุณสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

 

พร้อมด้วยผู้ดำเนินการเสวนา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์ธีระชัย สุรโชติเวศย์

 

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE และ YouTube : https://www.youtube.com/@3vsiam/videos

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!