สมาคม ACM Thailand Chapter ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Workshop Day 1: Design Thinking

Date:[2022-12-15]

สมาคม ACM Thailand Chapter ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Workshop Day 1: Design Thinking กิจกรรมระดมความคิดเพื่อออกแบบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในโครงการความร่วมมือการออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC-4 เพื่อเข้าแข่งขันในสนามใหญ่รายการ World Solar Challenge 2023 ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ศึกษาการ ใช้โปรแกรม  SimScale จำลองการทดสอบ Aerodynamic กับ การสร้างโมเดล 3 มิติ รถพลังงานแสงอาทิตย์ และประกวดรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด  กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

ที่มา

https://www.acm.org/chapters/chapter-newsletters/chapter-newsletters-archive.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!