วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Environmental, Social, Governance (ESG) and International Policy”

Date:[2022-10-27]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Environmental, Social, Governance (ESG) and International Policy”

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Ryan L Frazier, Managing Partner and CEO บริษัท Frazier Global ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร 

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ  https://siamtechno.ac.th/esg.php
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมงานเต็มจำนวน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info.president@siamtechno.ac.th หรือ โทร. 02-878-5011
 
 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!