STC NEWS

2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-07

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาต

2021-01-05

ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข

2021-01-05

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2021-01-05

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาต

2020-12-18

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน

2020-12-18

มอบโล่และหนังสือขอบคุณ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัดสมาคมจักรยานอาร์ทีพีซี

2020-12-01

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

2020-12-01

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

2020-11-26

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”

2020-11-10

กิจกรรม STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

2020-11-03

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา

2020-11-03

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2020-10-29

เพราะทุกที่คือรันเวย์ เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ

2020-10-27

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-10-21

เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 โดย อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2020-10-20

โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020

2020-10-20

คณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต

2020-10-16

เสวนาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ “สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า” โดยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

2020-10-16

โล่การได้รับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า" 1 ในสถานีฯ 86 แห่งทั่วประเทศ

2020-10-14

งานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2020-10-03

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมมือกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศเพื่อลดมลภาวะ PM 2.5

2020-09-29

นายยืนยง เพชรรัตน์​ ได้รับรางวัล​คะแนนรวมสะสมสูงสุด​ แชมป์​ประเทศไทย​ประจำปี2563​

2020-09-27

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการโค้ชชิ่งครู ในหัวข้อ

2020-09-27

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง!! STC2020

2020-09-25

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

2020-09-25

การบูธจัดแสดงในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020

2020-09-25

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2020-09-15

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

2020-09-15

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

2020-08-26

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี

2020-08-18

พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งเทคโนสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

2020-08-14

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2020-08-14

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-08-01

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2020-08-01

การจัดประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

2020-03-07

นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ “STC O3G” เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19

2020-03-06

เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5

2020-03-03

งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ

2020-02-27

กิจกรรมเดินรณรงค์สู้วิกฤตฝุ่น PM2.5

2020-02-18

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO., LTD.

2020-01-28

อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมเปิด โครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง

2020-01-22

STC ร่วมกับ นำสุดยอดนวัตกรรม EMPORIUM

2020-01-16

STC ร่วมกับ EMPORIUM & EMQUARTIER นำสุดยอดนวัตกรรม ให้เยาวชนได้ สัมผัส ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

2020-01-15

สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ณ วัดดีดวด ประจำปี พ.ศ.2563

2020-01-07

ประสบการณ์ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม