STC NEWS

2022-01-04

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

2021-12-16

ประกาศกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563

2021-12-08

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

2021-11-26

ประกาศการวัดตัวเช่าตัดครุยวิทยฐานะประจำปีการศึกษา 2562-2563

2021-11-06

ปรับกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

2021-10-28

ประกาศวิทยาลัย เรื่องเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

2021-09-21

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ของเขตบางกอกใหญ่

2021-08-13

STC พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบาย กระทรวง อว. และรัฐบาล

2021-08-12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2021-08-08

การปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

2021-07-22

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกท่าน

2021-06-25

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเป็นจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ให้กับประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

2021-06-25

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ที่โรงพยาบาลศิริ

2021-05-31

ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

2021-05-28

ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

2021-05-27

ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

2021-04-17

รายการ โฆษก อว

2021-03-23

“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”

2021-03-10

โครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล

2021-03-05

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ในรูปแบบออนไลน์

2021-02-06

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

2021-02-06

ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563

2021-01-30

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

2021-01-30

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

2021-01-07

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาต

2021-01-05

ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข

2021-01-05

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2021-01-05

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาต

2020-12-18

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน

2020-12-18

มอบโล่และหนังสือขอบคุณ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัดสมาคมจักรยานอาร์ทีพีซี

2020-12-01

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

2020-12-01

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

2020-11-26

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”

2020-11-10

กิจกรรม STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

2020-11-03

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา

2020-11-03

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2020-10-29

เพราะทุกที่คือรันเวย์ เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ

2020-10-27

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-10-21

เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 โดย อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2020-10-20

โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020

2020-10-20

คณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต

2020-10-16

เสวนาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ “สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า” โดยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

2020-10-16

โล่การได้รับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า" 1 ในสถานีฯ 86 แห่งทั่วประเทศ

2020-10-14

งานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2020-10-03

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมมือกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศเพื่อลดมลภาวะ PM 2.5