STC NEWS

2023-03-25

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

2023-03-25

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

2023-03-25

โครงการ STC Sport Day 2024

2023-03-25

Principles of ESG and Sustainability Reporting Standards

2023-03-25

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2023-03-25

หลักสูตรอบรม Fundamentals of the Environmental, Social, and Governance (ESG)

2023-03-25

การจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

2023-03-25

ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์

2023-03-25

ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์

2023-03-25

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ลงนามในความตกลง IFRS FSA Academic Usage Agreement

2023-03-25

สิ้นสุดการรอคอย ได้เวลาเปิดตัว หนึ่งเดียวในประเทศไทย

2023-03-25

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

2023-03-23

ประมวลภาพบรรยากาศการเสวนา หัวข้อ แนวทางการแก้ปัญหา PM2.5 จากฝั่งธนส่งผลถึง กทม

2023-02-26

วทส เข้าอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยนิสสัน

2023-02-22

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพวิทยาศาสตร์

2023-02-22

STC เปิดอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 1/66

2023-02-15

กำหนดการจัดโครงการ STC SPORT DAY

2022-12-23

ปีใหม่

2022-12-15

สมาคม ACM Thailand Chapter ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Workshop Day 1: Design Thinking

2022-10-27

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Environmental, Social, Governance (ESG) and International Policy”

2022-10-07

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

2022-08-19

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

2022-07-26

ขอเลื่อนกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-22

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

2022-06-07

ขอแสดงความยินดีกับตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2022-06-07

วทส ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2022-06-01

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในรูปแบบออนไลน์

2022-06-01

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแผู้สูงอายุ ในยุคดิจิทัลตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

2022-05-27

ประกาศวิทยาลัยเทคนโลยีสยาม เรื่อง แจ้งการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของวิทยาลัย

2022-05-13

ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่

2022-05-12

ขอเชิญร่วมเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

2022-04-02

ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกชั้นปี ร่วมประกวดภาพถ่าย

2022-04-02

[ ขยายเวลารับสมัคร ] หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลาเรียน 4 เดือน

2022-03-13

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันจริง (15มี.ค.2565) ณ True Icon Hall ชั้น7 , ไอคอน สยาม

2022-03-12

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร(ตัดรายชื่อรอบที่1)

2022-03-08

ส่งผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR รอบที่ 1 พร้อมแนบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

2022-03-06

ประกาศ.. ขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร (เฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และมีใบรับรองการรักษาหายแล้ว ก่อน 6 มีนาคม 2565)

2022-03-05

แจ้งกฎระเบียบการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2562-2563

2022-03-04

กำหนดการวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

2022-03-04

ลิงก์สำหรับรับประวัติการรักษาโควิด-19 และหายป่วย กำหนดส่งข้อมูล ภายใน 18.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2565

2022-03-04

ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

2022-03-04

ระเบียบขั้นตอนการแต่งกายและการรับปริญญาบัตร

2022-03-01

โปรโมชั่นพิเศษฉลองรับปริญญาโดย โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพฯ

2022-02-26

บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ที่ทำการยืนยันเข้ารับปริญญา โปรดติดต่อร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ เพื่อเช่า/เช่าตัด/ตัดช

2022-02-15

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-02-15

วารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ในรูปแบบออนไลน์

2022-02-13

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบที่ 2

2022-02-08

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564