ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพวิทยาศาสตร์

Date:[2023-02-22]

ขอเชิญนักวิทย์ นักคิด นักวิจัยและบุคคลทั่วไป

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!