ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

Date:[2023-03-25]

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี , ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง , ท่านผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตฯ ได้นำคณะทีมงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าดูสถานที่จริงในพิธีประสาทปริญญาฯ ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!