บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2020-11-03]

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องโปรเจทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ให้กับคณาจารย์และขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!