เสวนาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ “สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า” โดยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Date:[2020-10-16]

เสวนาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ “สิ่งที่ต้องรู้...ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า” โดยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
- รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย แนวโน้ม และการเติบโตทางธุรกิจในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ)
- ส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า
(อ.วิทูร หวนโคกสูง)
- เลือกรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ (อ.รัฐพล โพธิ์ศรี)
- ชาร์จก็นาน วางแผนการใช้งานยังไงดี
(อ.เก่งกล้า กุณรักษ์)
- ต้องเตรียมตัวอย่างไรกับการมีรถยนต์ไฟฟ้า และการบำรุงรักษา (อ.จิรวัตน์ กรุณา)
ดำเนินรายการโดย อ.ธเนศ วิลาสมงคลชัย
รับชมลิงค์จากด้านล่างนี้
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!