พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งเทคโนสยาม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

Date:[2020-08-18]

พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งเทคโนสยาม
3 สถาบัน (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และมหาวิทยาลัยสยาม) ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดงานรำลึกครบรอบ 42 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม
โดยท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จาก 3 ของเล่นทางเพศ สถาบัน และเครือญาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยและพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ของเล่นทางเพศ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 06.30 – 10.00 น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!