พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Date:[2020-08-14]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563) แม้จะมีสถานการณ์การป้องการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เป็นข้อจำกัด นักศึกษาใหม่ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งในหอประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องเรียนต่างๆ และเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

การจัดพิธีสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นพี่ที่มีผลงานดีเด่นได้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!