เสวนาหัวข้อ Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory

Date:[2019-08-30]

#สาขาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจ จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา

โดยเนื้อหาสำคัญในวันนั้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่หลายองค์กรต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุค Logistics 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Big Data เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำ Smart Warehouse ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ และที่สำคัญควรมีการนำระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 4.0 เข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเพิ่มเสาใหม่ขึ้นมา คือ เสาของ Innovation ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 เพื่อทำให้เครื่องจักรลดการ break down ได้นั่นเอง  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!