โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Date:[2019-04-01]

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #รปศ#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รปศ. ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย และรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่เลือนหายไปจากปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College 
 

 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!