การสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์

Date:[2019-02-15]

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
จัดอบรมการสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9)
 
#เรียนรู้กับมืออาชีพ
#พัฒนาความรู้เพื่อนักศึกษา
#สร้างผลงานด้านวิชาการ
#สมชาติ #โสภณรณฤทธิ์
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!