สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Date:[2018-11-30]

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดย #สำนักศึกษาทั่วไป
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 
เวลา 08.30-15.50 น.
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!