ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตรทุกรอบ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

Date:[2018-08-05]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เริ่มลงทะเบียน ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!