กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบัญชี ปีการศึกษา 2560

Date:[2018-05-16]

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560 “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทำความสะอาดและขัดบ่ออนุบาลเต่า”

 ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!