สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


Date:[2018-04-12]

  วันที่ 11 เม.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงาน "สุขหรรษามหาสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2561 

โดยได้รับเกียรติจากท่านศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธี

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!