นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Date:[2018-03-22]

วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จัดการศึกษานอกสถานที่ โดยพานักศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!