กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

Date:[2018-01-14]

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานอาคารที่พักสวัสดิการนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงานนำโดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภายในงานมีกิจกรรมจับฉลาก เล่นเกมส์ และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นในเทศกาลปีใหม่

#กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!