วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

Date:[2018-01-10]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเจ้ามูล ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในงาน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมรับศีลและพรให้มีความสุขในการทำงานและการเรียนกันทุกคน

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2561 ด้วยความอิ่มใจกันทุกคน

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!