แนะแนวการศึกษาต่อ แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

Date:[2017-11-28]

แนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สำนักงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!