วทส. จัดการประกวด Mr. & Miss STC 2017 โดยเฟ้นหาเฟรชชี่ที่มากด้วยความสามารถและความมั่นใจ สดใสสไตล์คนรุ่นใหม่

Date:[2017-09-29]

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
เวลา 12.30-16.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประกวด Mr. & Miss STC 2017
โดยเฟ้นหาเฟรชชี่ที่มากด้วยความสามารถและความมั่นใจ สดใสสไตล์คนรุ่นใหม่
ตำแหน่ง Mr. STC 2017 ได้แก่ นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี
Miss STC 2017 ได้แก่ นางสาวคณาภัฐ ชินรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr. Popular STC 2017 ได้แก่ นายธนายุทธ ระวังชื่อ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
Miss Popular STC 2017 ได้แก่ นางสาวณัชฌา บัวเนตร นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!