ลงสนามทดสอบสมรรถนะรถพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลงแข่งขันรายการ World Solar Challenge 2017

Date:[2017-08-24]

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 9.30-16.30 น.
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำทีมอาจารย์และนักศึกษาผู้ผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ทั้ง 2 รุ่นไปทดสอบประสิทธิภาพรถ ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โพธาราม
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!