ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน

Date:[2017-08-21]

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
เวลา 12.00-14.00 น.
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (stc) ร่วมงานรับรางวัล Thailand Energy Awards TEA2017 โดยยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ stc-1 ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!