วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาการตลาด MARKETING 4.0

Date:[2017-07-17]

คณะบริหารธุรกิจ STC จัดสัมมนา Marketing 4.0 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาการตลาด MARKETING 4.0
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด (กลาง) และผศ.ดร.โอกาส กิจกำแหง คณบดี คณะบริหาร STC (ที่ 9 จากซ้าย) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภา (ที่ 9 จากขวา) ให้การต้อนรับและร่วมเข้าฟังสัมมนา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้

วัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!