ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Date:[2016-11-29]

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฐมนิเทศและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักศึกษา จากโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีพิธีมอบเสื้อกาว์และเสื้อช็อป ประจำปี2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!