นักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอม 2/2556 

- ให้มาชำระขั้นต่ำ 9,000 บาท เพื่อลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หลังจากนั้นปรับวันล่ะ 20 บาท 

- ส่วนที่เหลือให้ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จะได้รับส่วนลด (ตามอัตราที่กำหนด)

 

ทั้งนี้สามารถชำระได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปโดยวิธี ดังนี้

 

1.ชำระด้วยตัวเอง 

2.ชำระผ่านทางธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่บัญชี 017-256744-1
                        ระบุชื่อผู้นำฝาก : ชื่อนักศึกษา/รหัส/เบอร์โทร

                        ส่งแฟกซ์ : 02-8785017 ถึงฝ่ายการเงิน

                        พร้อมโทรแจ้ง : 02-8785017

 

โดย. ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

Date: 2013-11-02

ไม่มีเอกสารประกอบ