ที่ประสงค์กู้ปีการศึกษา 2556/2 ให้มายื่นกู้ในระบบ ได้ที่ห้อง กยศ. ทาง กยศ.,กรอ.ได้ขยายเวลาถึง 13 ตุลาคม 2556  

*หมายเหตุ นักศึกษาที่มาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย

 

โดย. สำนักกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

Date: 2013-10-01

ไม่มีเอกสารประกอบ