อบรม “Tour Leader Training” ที่ STC มั่นใจนำคนไทยเที่ยวทั่วโลกอย่างถูกกฎหมาย

สำนักอบรมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรมหลักสูตรหัวหน้าทัวร์ หรือผู้นำทัวร์ (Tour Leader Training) โดยทีมวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว หัวหน้าทัวร์หรือผู้นำทัวร์มีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ตั้งแต่ที่สนามบินในประเทศไทยจนจบทริปกลับมาประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่เป็นล่ามและผู้ประสานงานกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หลังจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL)

หลักสูตรหัวหน้าทัวร์ หรือผู้นำทัวร์ (Tour Leader Training) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562 เริ่มอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อบรมภาคทฤษฎี 181 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อบรมทุกวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ 1 ครั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน ทัศนศึกษาในประเทศไทย 1 ครั้งที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร : มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 35,900 บาท (รวมค่าทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และทริปเสริม) ค่าสมัคร 1,000 บาท สำหรับผู้สมัครภายในเดือนมิถุนายนนี้ฟรี! ค่าสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5006, 081-755-1403 (อาจารย์ไกรสิทธิ์) ID LINE : khaisit หรือ 098-245-3691 (คุณจินต์จุฑา) LINE@ : @stctourguide 

 

 

Date: 2019-06-21

ไม่มีเอกสารประกอบ