บริษัทไทยสตาร์กรุ๊ป รับนักศึกษาฝึกงานดำแหน่งดังนี้

  1. ฝ่ายบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. ฝ่ายบริหารธุรกิจและการตลาด จำนวน 2 อัตรา
  3. ฝ่ายบริหารด้านการโรงแรม จำนวน 2 อัตรา
  4. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
  5. ฝ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

หากนักศึกศึกษาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
วรินทร์ ทองบริสุทธิ์
โทร. 02 672 7020 /081 6688349

email: thaistarair@gmail.com

 

Date: 2013-07-10


Download