ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” กิจกรรมที่ 2
 
หัวข้อ “เข้าใจไขมันทรานส์และอาหาร”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18  ตุลาคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น.
ณ ห้อง 9906 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 
ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน https://goo.gl/forms/nO4jvA43XP5xYj8f2 หรือ ผ่านทาง QR Code
Date: 2018-10-04

ไม่มีเอกสารประกอบ