กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เริ่มลงทะเบียน ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 

Date: 2018-08-01


Download