อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวนารี เป็งตะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับหลักสูตรปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ที่ 2 จากซ้าย) และผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 1 จากซ้าย) รวมด้วยผู้บริหารของบริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัดเป็นสักขีพยาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้

Date: 2018-05-04

ไม่มีเอกสารประกอบ