กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2558

Date:[2015-04-11]

         ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ประจำปี 2558 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย อีกทั้งบุคลากรเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
 
ณ ลานอาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!