Canon Break Through @ STC

Date:[2015-03-31]

       หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ร่วมมือกับบริษัท Canon จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาด้านการถ่ายภาพ และการผลิตภาพเคลื่อนไหวของเยาวชนไทย ในหัวข้อเรื่อง "Canon Break Through @ University" โดยมี คุณ " อุ๋ย " นนทรีย์ นิมิบุตร (ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับภาพยนตร์) และ คุณ " โอ๊ต " ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ) 
มาร่วมเสวนา เพื่อสร้างแนวทางแก่ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์และด้านการถ่ายภาพ ในงานนี้บริษัท Canon ยังนำกล้อง CINEMA EOS มาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด อีกด้วย
 
ณ ห้องสัมนาใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
เวลา 10.00 - 14.00 น. 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!