พิธีหล่อเทียนพรรษา

Date:[2014-07-10]

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!