นักศึกษาสาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง marketing ยั่วๆ Tour ท่องเที่ยว

Date:[2019-11-21]

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จัดสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง "marketing ยั่วๆ Tour ท่องเที่ยว"

วิทยากรโดย
อ.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์ (พี่บาส)  หัวข้อ Tourism megatrends
อ.ญาณวิธ นราแย้ม (พี่พัท) หัวข้อ การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไท #เที่ยวไทยเท่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00 - 16:00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!