โครงการจิตอาสา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

Date:[2019-11-21]

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา วัดดีดวด จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ 

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!