มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0 กับ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)

Date:[2018-06-17]

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0”
วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (#บุ๋ม)
ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!