คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา ณ วัดบางเสาธง

Date:[2017-06-13]

วัน อาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีโครงการจิตอาสา ณ วัดบางเสาธง

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!