คณะบัญชี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559

Date:[2017-06-07]

เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560

คณะบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559 " สร้างโป่งเทียมอนุรักษ์ช้างป่ากุยบุรี" และกิจกรรม Walk Rally ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!