คณะเทคโนโลยี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนารถกอล์ฟไฟฟ้าสองแหล่งพลังงาน

Date:[2017-05-12]

    คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
    เพื่อพัฒนารถกอล์ฟไฟฟ้าสองแหล่งพลังงาน
    ให้เป็นวัตกรรมพลังงานทดแทนกับสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    โดยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี และดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.ฆัมวาฬ สุวรรณเรือง นายกสมาคม โดยมีรศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต และดร.ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ นายกสมาคมไทยอเมริกัน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
    ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
    เวลา 10.30 - 12.30 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!