โครงการสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ประจำปี 2560

Date:[2017-04-12]

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
เวลา 9.00 - 14.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย "สงกรานต์" ประจำปี 2560
โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัย และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันสงกรานต์ และ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
ณ ลานอาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!