วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กำหนดจัดงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)” หัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019and Future” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) #eLearning2019
 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเสนอในงานประชุมนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในงานประชุมนานาชาติจะได้ตีพิมพ์ลงใน Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) ซึ่งมี Impact Factor 5.36 ใน Index Copernicus Journal Master List และอยู่ในฐานข้อมูลของดัชนีการอ้างอิงไทย “Thai Citation Index (TCI)” และดัชนีการอ้างอิงของอาเซียน “ASEAN Citation Index (ACI)”
 
ลงทะเบียนส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ได้ที่
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5054-55

 

Date: 2019-09-11

ไม่มีเอกสารประกอบ