วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
เชิญชวนศิษย์เก่า สายเลือด “เหลือง-น้ำเงิน”
ร่วมงาน STC REUNION 2019 (ครั้งที่ 5)
คืนสู่เหย้า "ศิษย์เก่าภาคกลาง"

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
เวลา 16.00-22.00 น.
ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ลงทะเบียนวันงาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
ประธานในพิธีเปิดงาน 17.00 น.

***ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์
โทร. 081-489-7118, 0-2878-5076 และ 0-2878-5077

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Date: 2019-05-28

ไม่มีเอกสารประกอบ