ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 2 วัน
คือ วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
ตามที่ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #สกอ.
ได้พิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว 
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร
จากผลกระทบคุณภาพอากาศ #PM 2.5 วิกฤติเกินค่ามาตรฐาน 
 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 2 วัน
คือ วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
STC ห่วงใยสุขภาพนักศึกษาใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะ
Date: 2019-01-30


Download