วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอกำหนดให้วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดเนื่องในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ และเปิดทำการปกติ ในวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

ประกาศตามเอกสารแนบ 

Date: 2018-12-03


Download