รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ยืนยันการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร (18 มีนาคม ๒๕๖๒) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 
-----
สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี/ ผู้ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถรับปริญญาบัตร ติดต่อ 02 878 5026 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
และพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับปริญญาในปีการศึกษาถัดไปได้...
 
***ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
Date: 2018-09-04


Download