วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Date:[2016-06-05]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-12.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!